מסמך הכנה מסכם לבגרות חשמל תשפ"א

מסמך הכנה מסכם לבגרות חשמל תשפ"א


משרד החינוך פירסם מספר מיקודים לבגרות חשמל בשנת תשפ"א. 

במסמך זה מפורטים הנושאים ושאלות הבגרות בהתאם למיקודים עם קישורים לאלבומי הפתרונות החשובים לבגרות השנה.


במבחן יהיו שש שאלות , הנבחן נדרש לענות על 3 שאלות מתוך 6 השאלות, בהתאם לבחירתו.


נושאי השאלות במבחן(הערכה):


שאלה 1 - חוק קולון ושדה אלקטרוסטטי

שאלה 2 - פוטנציאל חשמלי , הקשר בין שדה לפוטנציאל.

שאלה 3- מעגלי זרם , פוטנציומטר ו\או ריאוסטט.

שאלה 4 - שדה מגנטי , מטען הנע בתוך שדה מגנטי.

שאלה 5 - שדה מגנטי הנוצר מתיל ישר או סליל מעגלי דק, כנראה לא תהיה שאלה עם סילונית .

שאלה 6-  כא"מ מושרה שדה מגנטי בכריכה  משתנה במקום ו\או בזמן.


קישורים לאלבומי פתרונות, בכל נושא:


שאלה 1 -  חוק קולון ושדה אלקטרוסטטי.

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1320&chapterid=483

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1320&chapterid=484

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1320&chapterid=491

קישור לסיכום פסיפס בנושא אלקטרוסטטיקה: שאלה 2 - פוטנציאל חשמלי , הקשר בין שדה לפוטנציאל.

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1320&chapterid=485

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1320&chapterid=486

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1320&chapterid=489

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1320&chapterid=490

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1320&chapterid=492

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1320&chapterid=492

קישור לסיכום פסיפס בנושא אלקטרוסטטיקה: שאלה 3- מעגלי זרם , פוטנציומטר ו\או ריאוסטט.

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1321&chapterid=524

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1321&chapterid=536

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1321&chapterid=538

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1321&chapterid=1291

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1321&chapterid=1302

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1321&chapterid=1312

קישור לסיכום פסיפס בנושא מעגלי זרםשאלה 4 - שדה מגנטי , מטען הנע בתוך שדה מגנטי.

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1323&chapterid=579

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1323&chapterid=582

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1323&chapterid=583

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1323&chapterid=586

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1323&chapterid=588

קישור לסיכום בנושא תנועת מטען בשדה מגנטי.

שאלה 5 - שדה מגנטי הנוצר מתיל ישר או סליל מעגלי דק, כנראה לא תהיה שאלה עם סילונית.

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1323&chapterid=577

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1323&chapterid=580

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1323&chapterid=584

קישור לסיכום בנושא שדה הנוצר מזרם במוליך וכוח מגנטי הפועל על מוליך נושא זרם.
שאלה 6-  כא"מ מושרה שדה מגנטי בכריכה  משתנה במקום ו\או בזמן.

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1324&chapterid=603

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1324&chapterid=604

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1324&chapterid=606

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1324&chapterid=610

https://www.youcube.co.il/mod/book/view.php?id=1324&chapterid=611

קישור לסיכום בנושא כא"מ מושרה
שינוי אחרון: 19/06/2021, 23:32