מסמך הכנה מסכם מכניקה

קינמטיקה בקו ישר

סיכום פסיפס.


פרקטיקות 1- פונקציות.

פרקטיקות 2- גרפים איכותי.

פרקטיקות 3- גרפים כמותי.


פעילויות מסכמות מומלצות: cube11 cube10


תנועה בליסטית

2019,1- כדור נזרק כלפי מעלה ,נתון גרף מיקום אנכי בתלות בזמן

2018,1- שלושה גופים נזרקים מאותו גובה בו זמנית ונעים בתנועות בליסטיות.

2009,1- תנועת שני כדורים הנזרקים כלפי מעלה , מציאת רגע בו המהירות זהה, ורגע בו גדול המהירות זהה.

2003,1- שתי אבנים נעות בתנועו בליסטיות , זמני תנועה שונים. יש לתאר את תנועתן בגרף מקום זמן.

2001,1 – שני כדורים בתנועות בליסטיות, כדור 1 משוחרר ממנוחה , והשני נזרק למטה, זמני תנועה שונים.

2000,1- שני כדורים בתנועות בליסטיות אחד נזרק מהקרקע כלפי מעלה, השני מהגג למטה, זמן תנועה זהה.

1994,1- אבן נזרקת מפני הקרקע , נדרש לתאר את תנועתה בגרפים: מקום מהירות ותאוצה ,יש תנועה יחסית.


שני גופים הנעים בתנועות אופקיות

2021,1- שתי מכוניות נעות בתאוצות על כביש אופקי. זמני תנועה זהים,  ללא גרף.

2013,1- שתי סירות נעות בתנועות שונות, תנועת הסירות מתוארת בגרף מקום זמן.

2008,1- שוטר על אופנוע נע בתאוצה קבועה , משיג מכונית , זמני התנועה זהים.

2006,1 – שתי מכוניות מתחרות במסלול ישר, המכוניות נעות בתנועות שונות, נתון גרף מהירות זמן.

2002,1- שוטר על אופנוע נע בתאוצה קבועה אלרי מכונית הנעה במהירות קבועה, זמני התנועה זהים.


 תרשים עקבות או טבלת מיקום זמן

2015,1- שתי משאיות נעות במסלולים מקבילים בתרשים מופיעים המיקומים במרווחים זמן קבועים.

2012,1- נתונה טבלת מיקומים אנכיים וזמנים ,יש למצוא מהירות בזמנים שונים לבנות גרף מהירות זמן

2011,1- ניתוח תרשים עקבות בפס נייר של רשם זמן המתאר את תנועת עגלה הנעה במורד מישור משופע.

1999,1- קרונית נעה במסילה ישרה, נתונה טבלת מיקומים זמנים. סעיף אחרון מסילה עקומה.

1998,1- גוף נע בקו ישר, נתונה טבלת מיקומים וזמנים. וגרף מהירות זמן.

1995,1- גוף נע בקו ישר , נתונה טבלת מיקומים וזמנים. וגרף מקום זמן, יחידות לא תקניות.

 

תנועת גוף בודד

2022- מכונית נוסעת בתנועות שונות, נתון גרף מהירות בתלות בזמן.

2013,3- מכונית בולמת בתאוצה קבועה, שאלה פרמטרית.

1996,1- גוף נע בקו ישר, נתון גרף מהירות בתלות בזמן. גוף נע בכיוון ציר התנועה ונגד כיוון ציר התנועה.

1992,1- מעלית נעה בתנועה אנכית. נתון גרף מהירותה בתלות בזמן.

1988,1- גוף נע בקו ישר , נתון גרף מהירות בתלות בזמן , השאלה עוסקת במיקום הגוף ביחס לנקודה

1984,1- רקטה נעה עד שהדלק אזל ,נעה בנפילה חופשית, ולאחר מכן עם מנוע עזר. נתון גרף מהירות זמן.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

קינמטיקה במישור

סיכום פסיפס.

פעילויות מסכמות מומלצות: cube14 cube15 cube16.


תנועה בליסטית של גוף בודד.

2017,1- זריקה בזווית, כדור נבעט לשער.

2007,3- כדור נזרק בזווית. נתן גרף מהירות אופקית בתלות בזמן, וגרף מהירות אנכית בתלות בזמן.

2005,1- כדור קטן נזרק אנכית כלפי מעלה מסלסילה הנעה בכיוון אופקי.

2001,2- אבן משוחררת מכדור פורח הנע במהירות קבועה כלפי מעלה ובמהירות קבועה ימינה.

 

תנועה בליסטית של שני גופים.

2004,1- חץ נורה בכיוון אופקי , לעבר תפוח המשוחרר ממנוחה.

 

תרשים עקבות או טבלת מיקום זמן

1993,1- גוף נזרק בכיוון אופקי , על פני כוכב לכת דמיוני. תנועתו מתוארת בתרשים עקבות.  

2007,1- שני ילדים מתגלשים במגלשת מים, נתונה טבלת דרך- זמן.

________________________________________________________________________________________________________


דינמיקה בקו ישר

סיכום פסיפס.


פרקטיקות 1- גוף בודד

פרקטיקות 2- תנועת שני גופים.


פעילויות מסכמות מומלצות:  CUBE20


גוף בודד מתמיד

2011,2 - קפיץ מפעיל כוח אופקי על תיבה, התיבה נמצאת בסף תנועה , מציאת מקדם חיכוך סטטי.

1999,3- לוליין תלוי על חבלים בצורות שונות.

 

גוף בודד לא מתמיד

2020,1- גשושית בראשית נוחתת על הירח, נתון גרף מהירות בתלות בזמן , יש ללמוד על כוח המנוע מהגרף.

2015,2 - גוף נע במורד מישור משופע.

2014,1 - צנחן קופץ ממטוס , נתון גרף מהירות בתלות בזמן.

2014,2 - כח החיכוך הפועל על מכונית.

2013,2 - נפילה אנכית בהשפעת החיכוך עם האוויר.

2012,2  -  גוף נע במורד מישור משופע , יש חיכוך.

2006,2- מסה תלויה המשמשת כמד תאוצה.

2003,2- גוף נע על מישור נטוי לא חלק , נתון גרף מהירות זמן.

1998,1- גוף נע ממנוחה בתאוצה, נתונה טבלת מיקומים וזמנים. וגרף מהירות בתלות בזמן.

1998,3- מסה תלויה המשמשת כמד תאוצה.

1997,1- על גוף המחליק במורד מישור משופע פועל כוח בכיוון מעלה המישור.

1995,3- גוף נע בהשפעת כוח אופקי בלבד(ללא כוח הכבידה) , במהירויות התחלתיות שונות.

1989,1- כדור נזרק בכיוון אופקי על מישור משופע חלק.

1986,1- על גוף נע פועל כוח הולך וגדל בקצב קבוע.  נתון גרף הכוח בתלות בזמן.

 

 

מערכת רב גופית מתמידה

2004,2 – אדם מושך בחוט העובר דרך גלגלת נייחת וגלגלת ניידת וקשור בקצהו למסה.

 

מערכת רב גופית לא מתמידה

2022,2- ניסוי 1: שני גופים מחוברים בחוט, גוף אחד תלוי וגוף שני נע על מסילה אופקית חלקה.

             ניסוי 2: תנועת גוף בודד על מסילה נטויה חלקה.

             ניסוי 3: גוף מונח בתוך תיבה וקשור אליה עם חוט, התיבה  נעה במורד מסילה נטויה חלקה.

2021,2- שני גופים מחוברים בעזרת חוט הכרוך על גלגלת נייחת(מכונת אטווד).

2020,2- שני גופים מחוברים עם חוט, הגופים נעים על שני מישורים משופעים.

2019,2- מסה תלויה מניעה מסה המחוברת אליה עם חוט במעלה מישור משופע. נתונה טבלת מהירות זמן.

2018,2  – שני גופים מחוברים בחוט, האחד תלוי והשני נע על מישור משופע.

2017,2– שני גופים מחוברים בחוט, אחד נע על משטח אופקי ואחד תלוי . התמקדות בכוחות החיכוך.

2016,1 – תנועת שני גופים , עם סעיפים העוסקים בחיכוך.

2016,2 - שני גופים מחוברים בעזרת חוט , תלויים על גלגלת (מערכת אטווד).

2010,1- עגלה הנעה אל משטח אופקי, קשורה לסל תלוי , העגלה והסל מכילים כמויות שונות של משקולות.

2009,2- כוח אופקי מניע שני גופים צמודים על משטח אופקי לא חלק.

2008,3- שני גופים מחוברים באמצעות חוט הכרוך על גלגלת. על אחד הגופים פועל כוח חיצוני , מחליפים את  הכוח החיצוני בגוף שלישי בעל משקל הזהה בגודלו ובכיוונו לכוח החיצוני.

2007,2- שני גופים, עליון ותחתון , מחוברים בעזרת חוט , בתחילה פועל כוח חיצוני קבוע על הגוף העליון כלפי מעלה , ולאחר מכן הכוח החיצוני מפסיק את פעולתו.

2005,3- שני גופים מחוברים באמצעות חבל הכרוך על גלגלת .

2005,4- גוף תלוי מחובר באמצעות חוט לגוף הנע על משטח אופקי, כוח אופקי פועל על הגוף הנע על המשטח.

2002,2- גוף תלוי מחובר בעזרת חוט לגוף הנע על משטח אופקי חסר חיכוך.

2001,3- גוף המורכב משתי תיבות זהות מחובר באמצעות חוט לתיבה שלילית זהה ותלויה.

1999,2- שני גופים מחוברים באמצעות חבל הכרוך על גלגלת. אדם מפעיל כוח על אחד הגופים.

1996,2- גוף תלוי מחובר באמצעות חבל לגוף הנע על משטח אופקי.

1995,2-כוח קבוע מניע שני גופים הקשורים עם חבל על משטח אופקי , הכוח מוחלף במשקל תלוי זהה בגודלו.

1993,2- שני גופים קשורים לחבל הכרוך על גלגלת , תולים גוף שלישי.

1991,1- שני גופים מחוברים בעזרת חבל הכרוך על גלגלת , ונעים על פני מישור משופע.

1988,3- גוף תלוי מחובר באמצעות חבל לגוף גדול הנע על מישור משופע , על הגוף הגדול מונח גוף קטן.

1987,2- כוח אופקי משתנה פועל על גוף הנע על משטח לא חלק , נתון גרף תאוצה בתלות בכוח.

1982,16- גוף תלוי מחובר באמצעות חבל לקרונית, הנעה על משטח אופקי. בנוסף לכוח המתיחות פועל על הקרונית כוח קבוע במשך 3 שניות.

 

 

משקל מדומה

2015,3 - גרף הוריית המאזניים בתלות בזמן.

2008,2- תנועת מעלית מתוארת בעזרת גרף מהירות בתלות בזמן. השאלה עוסקת במשקל מדומה.

1992,1- נתון גרף מהירות זמן של מעלית , נתון ערך המוצג במשקל בקטע אחד , יש למצוא את ערך המשקל המדומה בכל שאר קטעי התנועה.


שינוי אחרון: 12/04/2023, 23:15