סגירת האתר בשבת

הבעלים של האתר הינו יהודי , הרואה בערך כבוד השבת ערך עליון , לכן משום כבוד השבת האתר סגור בשבת .

יתרה מכך, נושא כבוד השבת הינו אחד הגורמים המרכזיים להשקעתו באתר.


האתר נסגר כמה דקות לפני כניסת השבת והוא נפתח מספר דקות לאחר מוצאי השבת. 


שינוי אחרון: 30/08/2018, 16:13