אישור משרד החינוך תשפ"א*כל המשתמשים בסביבת למידה זו יכולים לשלוח לאגף לאישור ספרים וחומרי למידה הערה ובקשה לתיקון של תוכן הסביבה.

שינוי אחרון: 14/02/2021, 10:16